ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2557 เวลา 15.20 น. โดย คุณ ธัญญารัตน์ ดิษขุนทด

ผู้เข้าชม 125 ท่าน