โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและสานสัมพันธ์ในครอบครัว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันพบว่าปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเป็น เด็กตกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำความรุนแรง  สามีทำร้ายร่างกายภรรยาหรือภรรยาทำร้ายร่างกายสามี  การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่อย่างผิดวิธี  การถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลภายในครอบครัว  หรืออีกหลายสาเหตุที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันหาวิธีหรือแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวร่วมกับชุมชน อองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจงจึงจัดทำโครงการ “สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและสานสัมพันธ์ในครอบครัว”  โดยมีวัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง
๒ เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างความรัก ความอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว
๓ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 11.24 น. โดย คุณ รัตนา ศรีแตง

ผู้เข้าชม 2656 ท่าน