หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
Backoffice
Backoffice
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
Noen Chaeng Subdistrict Administrative Organization องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ----ช่องทางการติดต่อสื่อสาร www.facebook.com/nernjang----- โทรศัพท์ 056981109----- โทรสาร 056981109----- E-mail : nernjang@hotmail.com-----
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรในตำบลเนินแจงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร (การทำนาข้าว) เป็นอาชีพหลัก เลี้ยงสัตว์
รับจ้างทั่วไป และค้าขาย
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเนินแจงมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม
ในฤดูฝน ถ้าฝนตกหนักจะทำให้เกิดน้ำหลากและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎรเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไข ได้ยากมากเพราะมีพื้นที่อยู่บริเวณใต้เขื่อนวังร่มเกล้า ประกอบกับตำบลเนินแจงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย พอถึงฤดูแล้งทำให้กักเก็บน้ำไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำ
ใช้เป็นประจำทุกปีเช่นกัน พื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นแนวเทือกเขาพะแวงซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน
 
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะภูมิอากาศตำบลเนินแจงอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
ซึ่งพัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะ ลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งฤดูกาลของตำบลเนินแจง ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม และ ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
  ประชากรส่วนมาก ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ
  วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง คือ วัดบุญลือ หมู่ที่ 1
วัดตานาด หมู่ที่ 4 และวัดเขาพะแวง หมู่ที่ 7
 
การคมนาคม
 
         
  ตำบลเนินแจงมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ เส้นทางคมนาคมทางบก โดยมีเส้นทางหลัก ของตำบล ได้แก่ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3220 (ถนนอุทัยธานี-โกรกพระ)
  สะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำตากแดด หมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง
  สะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำตากแดด หมู่ที่ 1    
  สะพาน คสล. ข้ามคลองวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4    
  สะพาน คสล. ข้ามคลองสำลี หมู่ที่ 4    
  สะพาน คสล. ข้ามคลองท่ารี่ หมู่ที่ 7    
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแจง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตานาด
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การศึกษาในตำบล
 
   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
  โรงเรียนวัดตานาด สังกัด สพฐ.
  โรงเรียนวัดเขาพะแวง สังกัด สพฐ.
  โรงเรียนวัดบุญลือ สังกัด สพฐ.
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 081-280-2174
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5698-1102 หรือ 0-5698-1109
อบต.เนินแจง
อบต.เนินแจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-981-102 โทรสาร : 056-981-109
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
จำนวนผู้เข้าชม 9,918,774 เริ่มนับ 11 ต.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10