หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  ที่ทำการ : หมู่ที่ 5 ถนนอุทัยธานี - โกรกพระ ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี 61000
  เบอร์โทรศัพท์ : 056-981-102
  โทรสาร : 056-981-109
  : nernjang@hotmail.com
  : www.nernchaeng.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ประชาสัมพันธ์ 0-5698-1102 กด 0  
  นายก อบต. 0-5698-1102 กด 11  
  สำนักงานปลัด 0-5698-1102 กด 12  
  ส่วนการคลัง 0-5698-1102 กด 13  
  ส่วนโยธา 0-5698-1102 กด 14  
 
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินแจง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)