หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
backoffice
backoffice
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างติดตั้งประตูบานสวิงพร้อมกุญแจ ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จำนวน ๒ บานๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี. พร้อมหลอดพร้อมดื่มให้แก่ศพด.อบต.เนินแจง และรร.ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วันทำการ จำนวนเด็ก ๖๕ คน ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างจัดเลี้ยงรับรองสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างจัดเลี้ยงรับรองสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงครั้งแรก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมผ้าใบเต็นท์ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเปลี่ยนสายดึงเกียร์ฝากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท-๒๗๐๕ อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20