หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 2705 อุทัธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 2705 อุทัยธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 2705 อุทัธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 2705 อุทัยธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]จ้างจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลกำจัดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 ชุดๆ ละ 350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลกำจัดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน (ชุมชนประหยัดไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทศประชาสวรรค์) หมู่ที่ 1 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10