หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตจากสี่แยกตานาดถึงบ้านเนินผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลเนินแจง กว้าง 5 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ ปี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายตะแกรง ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ป้ายๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อโต๊ะรับแชก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16