หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานปลัด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]จ้างรถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงปม.พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน ๒ วันๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]จ้างตัดเครื่องแต่งกายพร้อมสกรีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]รถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาอบต.และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 23 ก.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ป้ายเขียนและวัสดุอื่นที่ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9