หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
Backoffice
Backoffice
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
Noen Chaeng Subdistrict Administrative Organization องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ----ช่องทางการติดต่อสื่อสาร www.facebook.com/nernjang----- โทรศัพท์ 056981109----- โทรสาร 056981109----- E-mail : nernjang@hotmail.com-----
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สว่างอารมณ์   จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5915 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ประเภทเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองกลางดง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านคอกวัว (จำนวน 11 สาย) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองกลางดง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเหียงงาม (สายจากโค้งหน้าศูนย์เรียนรู้บ้านเหียงงาม ถึงบ้านนายสงวน ช้างนาม) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.บ้านไร่   จ้างโครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (น้ำถัง) จำนวน 234 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.เนินแจง   ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.เนินแจง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี. พร้อมหลอดพร้อมดื่มให้แก่ศพด.อบต.เนินแจง และรร.ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ วันทำการ จำนวนเด็ก ๕๐ คน ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนใหญ่ และ หมู่ที่ ๖ บ้านเนินก้าว ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.บ้านบึง   จ้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่งคลองกระวนโดยการวางกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.บ้านบึง   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านบึง (กั้นห้องผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.สุขฤทัย   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทม.อุทัยธานี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ (นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๖๓ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
ทม.อุทัยธานี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ (นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑๐ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
ทม.อุทัยธานี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ (นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๙๘ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
ทม.อุทัยธานี   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 920
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 081-280-2174
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5698-1102 หรือ 0-5698-1109
อบต.เนินแจง
อบต.เนินแจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-981-102 โทรสาร : 056-981-109
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
จำนวนผู้เข้าชม 9,919,460 เริ่มนับ 11 ต.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10