หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หาดทนง   ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 536 ชุด(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
อบต.หนองไผ่แบน   จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.หนองไผ่แบน   ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.วังหิน   ซื้อตรายางชื่อ (นางสาวศุภธัญญกาญน์ นิลฉ่ำ) ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จำนวน 2 อัน ๆ ละ 425.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.วังหิน   ซื้อตลับหมึก Printronix P7000/P8000 (ใช้ในการเลือกตั้ง) จำนวน 1 ตลับ ๆ ละ 4,500.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
อบต.ลานสัก   จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบก่อสร้างมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านกรมทรัพยากรน้ำ บ้านใหม่ไทยอีสาน หมู่ที่ 7 ตำบลลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค. 2564
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,489