หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๗๑๒๕) [ 28 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1392 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนธันวาคม๒๕๕๓ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 988 
 
หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี [ 27 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 12873 
 
การสำรวจข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1693 
 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม(ด่วนมาก) [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1616 
 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (อ.เมือง,อ.บ้านไร่,อ.หนองฉาง) [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1405 
 
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๘๔๒) [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1617 
 
<< หน้าแรก...     1057      1058      1059      1060     (1061)     1062      1063      1064      1065     ....หน้าสุดท้าย >> 1079