หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว๘๒๙) (สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานี) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 975 
 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว๘๒๙) (สำหรับอำเภอ) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1338 
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๓ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1885 
 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๐) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1058 
 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๘) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1263 
 
การซักซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1421 
 
การแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๗๙) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1074 
 
<< หน้าแรก...     1073      1074      1075      1076     (1077)     1078      1079      1080      1081     ....หน้าสุดท้าย >> 1118