หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
การโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๒) [ 16 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1288 
 
การจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1242 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๕ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๓๐๖) [ 11 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1738 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๒๙๗) [ 11 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1230 
 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักอาชีวบำบัดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2027 
 
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 3088 
 
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๒๗๒) [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1573 
 
<< หน้าแรก...     1076      1077      1078      1079     (1080)     1081      1082      1083      1084     ....หน้าสุดท้าย >> 1118