หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน(ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ย. 2555 ]    อ่าน 1096 
คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ย. 2555 ]    อ่าน 861 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ย. 2555 ]    อ่าน 607 
บัญชีสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2555 [ 13 พ.ย. 2555 ]    อ่าน 919 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2555 [ 13 พ.ย. 2555 ]    อ่าน 586 
สำรวจข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี [ 13 พ.ย. 2555 ]    อ่าน 628 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ [ 12 พ.ย. 2555 ]    อ่าน 1642 
 
<< หน้าแรก...     1077      1078      1079      1080     (1081)     1082      1083      1084      1085     ....หน้าสุดท้าย >> 1,279