หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
ขอเชิญประชุม [ 8 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1051 
 
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๓ และ ๒.๕ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔๗๗) (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1885 
 
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๙ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๕๔) สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 915 
 
ขอส่งรายงานการประชุม [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1021 
 
ส่งเอกสาร"คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด( User Guide ) การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔" สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1665 
 
เชิญประชุมตามโครงการประสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1095 
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(ด่วนที่สุด) [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1788 
 
<< หน้าแรก...     1078      1079      1080      1081     (1082)     1083      1084      1085      1086     ....หน้าสุดท้าย >> 1118