หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู หรือพนักงาานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
แผนพัฒนาบุคลากรปี-2561-2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)     2