หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
Backoffice
Backoffice
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
Noen Chaeng Subdistrict Administrative Organization องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ----ช่องทางการติดต่อสื่อสาร www.facebook.com/nernjang----- โทรศัพท์ 056981109----- โทรสาร 056981109----- E-mail : nernjang@hotmail.com-----
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/o...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/b... https://www.nernchaeng.go.th/s...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/d... https://www.nernchaeng.go.th/d... https://www.nernchaeng.go.th/d...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/c...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/n...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/w...
o9 Social Network https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.facebook.com/noenc... มุมบนด้านขวามือ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/d... https://www.nernchaeng.go.th/d... https://www.nernchaeng.go.th/d... https://www.nernchaeng.go.th/d...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/d... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/d...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/s... https://www.nernchaeng.go.th/d... https://www.nernchaeng.go.th/d... https://www.nernchaeng.go.th/d...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/d...
o18 E-Service https://www.nernchaeng.go.th/h... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... เมนูกึ่งกลาง  เลื่อนลงมาเกือบท้ายเพจ  
เมนู E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/n...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... 1.รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร Link 1-3
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร Link 4-5
3.การพัฒนาบุคลากร Link 6-8
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร Link 9-13
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ Link 14-16
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/c... หน้า Home เลื่อนลงอยู่กึ่งกลางด้านล่าง
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/p... https://www.nernchaeng.go.th/p...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.nernchaeng.go.th/h... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/n... https://www.nernchaeng.go.th/n...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 081-280-2174
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5698-1102 หรือ 0-5698-1109
อบต.เนินแจง
อบต.เนินแจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-981-102 โทรสาร : 056-981-109
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
จำนวนผู้เข้าชม 16,522,371 เริ่มนับ 11 ต.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10