หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
เยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่ถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านพักอาศัยของตนเอง [ 19 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 46
 


 
การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) [ 19 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 28
 
 
     


 
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 19 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 4
 


 
ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 19 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 75
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 154