หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 99
 


 
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 80
 
 
     


 
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล“โครงการดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง” [ 30 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 85
 


 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน [ 29 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 107
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)     7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 89