หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน [ 30 ธ.ค. 2554 ]  
อ่าน: 4325
 


 
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาราช [ 13 ธ.ค. 2554 ]  
อ่าน: 3920
 
 
     


 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๓ จังหวัดอุทัยธานี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย [ 1 ธ.ค. 2554 ]  
อ่าน: 4240
 


 
โครงการจัดเวทีสร้างความเข้าใจชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ ตามโครงการรวมพลังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ [ 24 พ.ย. 2554 ]  
อ่าน: 4905
 
<< หน้าแรก...     82      83      84     (85)     86      87      88     ....หน้าสุดท้าย >> 89