หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบุญลือ ตำบลเนินแจง  
 

วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 นายสุเทพ ต่วนเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง พร้อมนายบรรจบ บาระมี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง, นายสุทนต์ กล่ำเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงและเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ลงพื้นที่แก้ปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บา้นไม่ไหล หาสาเหตุของการไม่ไหลและได้ดำเนินการแก้ไขใช้ได้เป็นปกติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 18.38 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 208 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย