หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินแจง  
 

วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 นายสุเทพ ต่วนเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ดำเนินการเป่าท่อประปาเพื่อให้สิ่งอุดตันในท่อประปาหลุดและให้น้ำประปาไหลสะดวก และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ในการต่อท่อเพื่อให้การไหลของน้ำประปาสะดวก และไหลอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ประชาชนได้ใช้น้ำประปาตามปกติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 15.54 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 157 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X