หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาพลังงานตำบล พร้อมจัดทำร่างแผนพลังงานสู่แผนพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน  
 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 นายสุเทพ ต่วนเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง มอบให้นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาพลังงานตำบล พร้อมจัดทำร่างแผนพลังงานสู่แผนพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน โดยจัดศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท คือ (1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (2) กลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 2 ขวา ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และ (3) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชนจังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 16.03 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 186 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย