หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
 

#ประชาสัมพันธ์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย

หากผู้ใดเห็นว่าภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยดังกล่าวซ้ำซ้อนกับภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยของตน ให้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ส่งไปยังนายทะเบียนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยต้องยื่นคัดค้านภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 14.53 น. โดย คุณ รัตนา ศรีแตง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย