หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาให้ความชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง (วาระสอง วาระสาม)

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 14.20 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย