หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้วางไว้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 17.54 น. โดย คุณ รัตนา ศรีแตง

ผู้เข้าชม 4 ท่าน