หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
backoffice
backoffice
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ขอเชิญพี่น้องชาวเนินแจงร่วมกิจกรรม  
 

              กิจกรรมการประกาศยกย่องและมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน บุคคล และการแสดงผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลกำจัดขยะในชุมชน และโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน(ชุมชนประหยัดไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการ อบต.เนินแจง

              *มีกิจกรรม
                1. มอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
                2. มอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนฯ
                3. มอบประกาศเกียรติบัตรบุคคลที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนฯ
                4. มอบป้ายศูนย์การเรียนรู้พลังงานครบวงจรในชุมชน (พลังงานแสงอาทิตย์) ของ อบต.เนินแจง
                5. มอบป้ายร้านค้าที่ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร
                6. มอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย

                และกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและพลังงานทดแทน จากวิทยาที่มากความสามารถ และชมการจัดแสดงผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลกำจัดขยะในชุมชน และโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน(ชุมชนประหยัดไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 16.37 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 169 ท่าน