หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

            วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายสุเทพ ต่วนเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการกล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยนางจันทนา คล้ายนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง และมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
            1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมเป็นผู้สูงอายุ อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
            2. เพื่อส่งเสริมความรู้การดูแลตนเองเบื้องต้น และการดูแลตนเองในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
            3. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายุที่พึงได้จากหน่วยงานต่างๆ
            4. เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
            *ระยะเวลาดำเนินการ  จำนวน 1 วัน คือ วันอังคารที่ 14  กันยายน 2564
            *สถานที่ดำเนินการ     ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 16.02 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/56

ลำดับภาพที่ 2/56

ลำดับภาพที่ 3/56

ลำดับภาพที่ 4/56

ลำดับภาพที่ 5/56

ลำดับภาพที่ 6/56

ลำดับภาพที่ 7/56

ลำดับภาพที่ 8/56

ลำดับภาพที่ 9/56

ลำดับภาพที่ 10/56

ลำดับภาพที่ 11/56

ลำดับภาพที่ 12/56

ลำดับภาพที่ 13/56

ลำดับภาพที่ 14/56

ลำดับภาพที่ 15/56

ลำดับภาพที่ 16/56

ลำดับภาพที่ 17/56

ลำดับภาพที่ 18/56

ลำดับภาพที่ 19/56

ลำดับภาพที่ 20/56

ลำดับภาพที่ 21/56

ลำดับภาพที่ 22/56

ลำดับภาพที่ 23/56

ลำดับภาพที่ 24/56

ลำดับภาพที่ 25/56

ลำดับภาพที่ 26/56

ลำดับภาพที่ 27/56

ลำดับภาพที่ 28/56

ลำดับภาพที่ 29/56

ลำดับภาพที่ 30/56

ลำดับภาพที่ 31/56

ลำดับภาพที่ 32/56

ลำดับภาพที่ 33/56

ลำดับภาพที่ 34/56

ลำดับภาพที่ 35/56

ลำดับภาพที่ 36/56

ลำดับภาพที่ 37/56

ลำดับภาพที่ 38/56

ลำดับภาพที่ 39/56

ลำดับภาพที่ 40/56

ลำดับภาพที่ 41/56

ลำดับภาพที่ 42/56

ลำดับภาพที่ 43/56

ลำดับภาพที่ 44/56

ลำดับภาพที่ 45/56

ลำดับภาพที่ 46/56

ลำดับภาพที่ 47/56

ลำดับภาพที่ 48/56

ลำดับภาพที่ 49/56

ลำดับภาพที่ 50/56

ลำดับภาพที่ 51/56

ลำดับภาพที่ 52/56

ลำดับภาพที่ 53/56

ลำดับภาพที่ 54/56

ลำดับภาพที่ 55/56

ลำดับภาพที่ 56/56
<<
>>
X