หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยการรับสมัครรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง  
 

                      วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นางจันทนา คล้ายนาค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงร่วมต้อนรับ นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี , นางเมธาพร ชมพู่ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุทัยธานี และนางวัชรี สินธุ พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี ในการตรวจเยี่ยม โดยนางจันทนา คล้ายนาค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.เนินแจง ได้นำเยี่ยมชมกระบวนการและขั้นตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง นำเสนอสถิติข้อมูลการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแยกเป็นประเภทและเขตการเลือกตั้งดังนี้
                      *ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จำนวน 1 ท่าน
                      *ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จำนวน 22 ท่าน แยกเป็น
                      เขตการเลือตั้งที่ 1      จำนวน 3 ท่าน
                      เขตการเลือตั้งที่ 2      จำนวน 2 ท่าน
                      เขตการเลือตั้งที่ 3      จำนวน 3 ท่าน
                      เขตการเลือตั้งที่ 4      จำนวน 3 ท่าน
                      เขตการเลือตั้งที่ 5      จำนวน 2 ท่าน
                      เขตการเลือตั้งที่ 6      จำนวน 2 ท่าน
                      เขตการเลือตั้งที่ 7      จำนวน 3 ท่าน
                      เขตการเลือตั้งที่ 8      จำนวน 1 ท่าน
                      เขตการเลือตั้งที่ 9      จำนวน 3 ท่าน
เหลือเวลาการรับสมัครตามประกาศของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อีก 1 วัน คือวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งหลังจากการปิดรับสมัครก็เป็นกระบวนการและขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศรายชื่อการรับสมัครต่อไป
                      นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูล สอบถามปัญหาในการรับสมัครและได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร ได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง เป็นธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 18.20 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/35

ลำดับภาพที่ 2/35

ลำดับภาพที่ 3/35

ลำดับภาพที่ 4/35

ลำดับภาพที่ 5/35

ลำดับภาพที่ 6/35

ลำดับภาพที่ 7/35

ลำดับภาพที่ 8/35

ลำดับภาพที่ 9/35

ลำดับภาพที่ 10/35

ลำดับภาพที่ 11/35

ลำดับภาพที่ 12/35

ลำดับภาพที่ 13/35

ลำดับภาพที่ 14/35

ลำดับภาพที่ 15/35

ลำดับภาพที่ 16/35

ลำดับภาพที่ 17/35

ลำดับภาพที่ 18/35

ลำดับภาพที่ 19/35

ลำดับภาพที่ 20/35

ลำดับภาพที่ 21/35

ลำดับภาพที่ 22/35

ลำดับภาพที่ 23/35

ลำดับภาพที่ 24/35

ลำดับภาพที่ 25/35

ลำดับภาพที่ 26/35

ลำดับภาพที่ 27/35

ลำดับภาพที่ 28/35

ลำดับภาพที่ 29/35

ลำดับภาพที่ 30/35

ลำดับภาพที่ 31/35

ลำดับภาพที่ 32/35

ลำดับภาพที่ 33/35

ลำดับภาพที่ 34/35

ลำดับภาพที่ 35/35
<<
>>
X