หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพทำแคร่ไม้ไผ่ จากกลุ่มจักรสานบ้านเกาะอีเพลิน  
 

              วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายสุเทพ ต่วนเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง พร้อมด้วย นางสาววิภารัตน์ เสมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง, นายวรจักษ์ ฆะสันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง , นางจันทนา คล้ายนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง รวม 27 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานต้นแบบทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมอาชีพทำแคร่ไม้ไผ่ (โครงการดีเด่น)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานได้ ของกลุ่มจักรสานบ้านเกาะอีเพลิน
              โดยมีการศึกษาดูงานการบริหารจัดการวิาสหกิจชุมชน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพิ่มเติมด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 17.48 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/142

ลำดับภาพที่ 2/142

ลำดับภาพที่ 3/142

ลำดับภาพที่ 4/142

ลำดับภาพที่ 5/142

ลำดับภาพที่ 6/142

ลำดับภาพที่ 7/142

ลำดับภาพที่ 8/142

ลำดับภาพที่ 9/142

ลำดับภาพที่ 10/142

ลำดับภาพที่ 11/142

ลำดับภาพที่ 12/142

ลำดับภาพที่ 13/142

ลำดับภาพที่ 14/142

ลำดับภาพที่ 15/142

ลำดับภาพที่ 16/142

ลำดับภาพที่ 17/142

ลำดับภาพที่ 18/142

ลำดับภาพที่ 19/142

ลำดับภาพที่ 20/142

ลำดับภาพที่ 21/142

ลำดับภาพที่ 22/142

ลำดับภาพที่ 23/142

ลำดับภาพที่ 24/142

ลำดับภาพที่ 25/142

ลำดับภาพที่ 26/142

ลำดับภาพที่ 27/142

ลำดับภาพที่ 28/142

ลำดับภาพที่ 29/142

ลำดับภาพที่ 30/142

ลำดับภาพที่ 31/142

ลำดับภาพที่ 32/142

ลำดับภาพที่ 33/142

ลำดับภาพที่ 34/142

ลำดับภาพที่ 35/142

ลำดับภาพที่ 36/142

ลำดับภาพที่ 37/142

ลำดับภาพที่ 38/142

ลำดับภาพที่ 39/142

ลำดับภาพที่ 40/142

ลำดับภาพที่ 41/142

ลำดับภาพที่ 42/142

ลำดับภาพที่ 43/142

ลำดับภาพที่ 44/142

ลำดับภาพที่ 45/142

ลำดับภาพที่ 46/142

ลำดับภาพที่ 47/142

ลำดับภาพที่ 48/142

ลำดับภาพที่ 49/142

ลำดับภาพที่ 50/142

ลำดับภาพที่ 51/142

ลำดับภาพที่ 52/142

ลำดับภาพที่ 53/142

ลำดับภาพที่ 54/142

ลำดับภาพที่ 55/142

ลำดับภาพที่ 56/142

ลำดับภาพที่ 57/142

ลำดับภาพที่ 58/142

ลำดับภาพที่ 59/142

ลำดับภาพที่ 60/142

ลำดับภาพที่ 61/142

ลำดับภาพที่ 62/142

ลำดับภาพที่ 63/142

ลำดับภาพที่ 64/142

ลำดับภาพที่ 65/142

ลำดับภาพที่ 66/142

ลำดับภาพที่ 67/142

ลำดับภาพที่ 68/142

ลำดับภาพที่ 69/142

ลำดับภาพที่ 70/142

ลำดับภาพที่ 71/142

ลำดับภาพที่ 72/142

ลำดับภาพที่ 73/142

ลำดับภาพที่ 74/142

ลำดับภาพที่ 75/142

ลำดับภาพที่ 76/142

ลำดับภาพที่ 77/142

ลำดับภาพที่ 78/142

ลำดับภาพที่ 79/142

ลำดับภาพที่ 80/142

ลำดับภาพที่ 81/142

ลำดับภาพที่ 82/142

ลำดับภาพที่ 83/142

ลำดับภาพที่ 84/142

ลำดับภาพที่ 85/142

ลำดับภาพที่ 86/142

ลำดับภาพที่ 87/142

ลำดับภาพที่ 88/142

ลำดับภาพที่ 89/142

ลำดับภาพที่ 90/142

ลำดับภาพที่ 91/142

ลำดับภาพที่ 92/142

ลำดับภาพที่ 93/142

ลำดับภาพที่ 94/142

ลำดับภาพที่ 95/142

ลำดับภาพที่ 96/142

ลำดับภาพที่ 97/142

ลำดับภาพที่ 98/142

ลำดับภาพที่ 99/142

ลำดับภาพที่ 100/142

ลำดับภาพที่ 101/142

ลำดับภาพที่ 102/142

ลำดับภาพที่ 103/142

ลำดับภาพที่ 104/142

ลำดับภาพที่ 105/142

ลำดับภาพที่ 106/142

ลำดับภาพที่ 107/142

ลำดับภาพที่ 108/142

ลำดับภาพที่ 109/142

ลำดับภาพที่ 110/142

ลำดับภาพที่ 111/142

ลำดับภาพที่ 112/142

ลำดับภาพที่ 113/142

ลำดับภาพที่ 114/142

ลำดับภาพที่ 115/142

ลำดับภาพที่ 116/142

ลำดับภาพที่ 117/142

ลำดับภาพที่ 118/142

ลำดับภาพที่ 119/142

ลำดับภาพที่ 120/142

ลำดับภาพที่ 121/142

ลำดับภาพที่ 122/142

ลำดับภาพที่ 123/142

ลำดับภาพที่ 124/142

ลำดับภาพที่ 125/142

ลำดับภาพที่ 126/142

ลำดับภาพที่ 127/142

ลำดับภาพที่ 128/142

ลำดับภาพที่ 129/142

ลำดับภาพที่ 130/142

ลำดับภาพที่ 131/142

ลำดับภาพที่ 132/142

ลำดับภาพที่ 133/142

ลำดับภาพที่ 134/142

ลำดับภาพที่ 135/142

ลำดับภาพที่ 136/142

ลำดับภาพที่ 137/142

ลำดับภาพที่ 138/142

ลำดับภาพที่ 139/142

ลำดับภาพที่ 140/142

ลำดับภาพที่ 141/142

ลำดับภาพที่ 142/142
<<
>>
X