หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)  
 

               วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 นายสุเทพ ต่วนเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง พร้อมด้วย นายศุภกิจ ผิวทิพากร ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่บ้านหนองอีเติ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเนินแจง นำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 ลำ และจัดซื้อเรือพลาสติกอัดโฟม ยาว 3.00 เมตร เพื่อลดปัญหาในการเดินทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัยที่ถูกน้ำท่วม ในเบื้องต้นจัดซื้อเพิ่มเติม จำนวน 5 ลำ มอบให้พี่น้องประชาชนใช้ในช่วงอุทกภัย
               ทั้งนี้ ได้จัดซื้อทรายและกระสอบ เพื่อบรจุทรายใช้ในการอุดท่อเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแควตากแดดกับพื้นที่การเกษตรของประชาชน ทำการอุดท่อด้วยกระสอบทราย และใช้วางเป็นแนวกันน้ำไม่ให้ไหลเอ่อล้นเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชน ในหมู่ที่ 6 บ้านวังงิ้ว ด้วย
              ขอให้พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) ดูแลชีวิตของตนเองให้ปลอดภัยเป็นลำดับแรก ระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษกัดต่อย ระวังเรื่องของกระแสไฟฟ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2564 เวลา 18.34 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 123 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/35

ลำดับภาพที่ 2/35

ลำดับภาพที่ 3/35

ลำดับภาพที่ 4/35

ลำดับภาพที่ 5/35

ลำดับภาพที่ 6/35

ลำดับภาพที่ 7/35

ลำดับภาพที่ 8/35

ลำดับภาพที่ 9/35

ลำดับภาพที่ 10/35

ลำดับภาพที่ 11/35

ลำดับภาพที่ 12/35

ลำดับภาพที่ 13/35

ลำดับภาพที่ 14/35

ลำดับภาพที่ 15/35

ลำดับภาพที่ 16/35

ลำดับภาพที่ 17/35

ลำดับภาพที่ 18/35

ลำดับภาพที่ 19/35

ลำดับภาพที่ 20/35

ลำดับภาพที่ 21/35

ลำดับภาพที่ 22/35

ลำดับภาพที่ 23/35

ลำดับภาพที่ 24/35

ลำดับภาพที่ 25/35

ลำดับภาพที่ 26/35

ลำดับภาพที่ 27/35

ลำดับภาพที่ 28/35

ลำดับภาพที่ 29/35

ลำดับภาพที่ 30/35

ลำดับภาพที่ 31/35

ลำดับภาพที่ 32/35

ลำดับภาพที่ 33/35

ลำดับภาพที่ 34/35

ลำดับภาพที่ 35/35
<<
>>
X