หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เครื่องจักรกลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันน้ำแม่น้ำแควตากแดดล้นเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน  
 

               วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นายสุเทพ ต่วนเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ลงพื้นที่หมู่ที่ 3-4 บ้านตานาด พร้อมด้วยนายวิทวัส เจนทัน กำนันตำบลเนินแจง เพื่อประสานการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยการให้ความอนุเคราะห์จากนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้เครื่องจักรกล รถแบล็คโฮ มีดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรติดกับแม่น้ำแควตากแดด ซึ่งมีปริมาณน้ำสูงจะล้นถนนเลาะขอบแม่น้ำ
               เครื่องจักรกล รถแบล็คโฮ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้มาดำเนินการขุด และดำเนินการอุดท่อเชื่อมต่อจากแม่น้ำแควตากแดดเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ซึ่งผลการดำเนินการได้เสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดียิ่ง
               องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย และได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวตำบลเนินแจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2564 เวลา 19.00 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 124 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/28

ลำดับภาพที่ 2/28

ลำดับภาพที่ 3/28

ลำดับภาพที่ 4/28

ลำดับภาพที่ 5/28

ลำดับภาพที่ 6/28

ลำดับภาพที่ 7/28

ลำดับภาพที่ 8/28

ลำดับภาพที่ 9/28

ลำดับภาพที่ 10/28

ลำดับภาพที่ 11/28

ลำดับภาพที่ 12/28

ลำดับภาพที่ 13/28

ลำดับภาพที่ 14/28

ลำดับภาพที่ 15/28

ลำดับภาพที่ 16/28

ลำดับภาพที่ 17/28

ลำดับภาพที่ 18/28

ลำดับภาพที่ 19/28

ลำดับภาพที่ 20/28

ลำดับภาพที่ 21/28

ลำดับภาพที่ 22/28

ลำดับภาพที่ 23/28

ลำดับภาพที่ 24/28

ลำดับภาพที่ 25/28

ลำดับภาพที่ 26/28

ลำดับภาพที่ 27/28

ลำดับภาพที่ 28/28
<<
>>
X