หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่ถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านพักอาศัยของตนเอง  
 

                   วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นางจันทนา คล้ายนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.เนินแจง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่ ความต้องการและมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึง อบต.เนินแจง ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้มีคำสั่งกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านพักอาศัยของตนเอง จำนวน 3 ครอบครัว หมู่ที่ 3 ตำบลเนินแจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 19.45 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 101 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X