หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
Backoffice
Backoffice
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
Noen Chaeng Subdistrict Administrative Organization องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ----ช่องทางการติดต่อสื่อสาร www.facebook.com/nernjang----- โทรศัพท์ 056981109----- โทรสาร 056981109----- E-mail : nernjang@hotmail.com-----
 
 
ข่าวสาร
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง  
 

          วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วย นางเมธาพร ชมภู่ ท้องถิ่นอำเภอเมือง นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ซึ่งมีนายวีระ บางแบ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง พร้อมด้วย นายวิทวัส เจนทัน กำนันตำบลเนินแจง นายสมศักดิ์ ปั้นทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง นางจันทนา คล้ายนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแจง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งมีประเด็นการตรวจเยี่ยม/ติดตามการปฏิบัติงาน อยู่ 4 ประเด็น คือ
            1. การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
            2. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย รวมทั้งบัญชียานพาหนะ ครุภัณฑ์
            3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3Rs
            4. การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย TPMAP
หลังจากมีการตรวจติดตาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรม ดังนี้
            1. การมอบกล่องราชสีห์ รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง)
            นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วย นางเมธาพร ชมพู่ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี นายวีระ บางแบ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ร่วมกันมอบกล่องราชสีห์ รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยจะนำไปติดตั้งทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ/หมู่บ้าน
            2. การมอบถังขยะติดเชื้อ
            นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วย นางเมธาพร ชมภู่ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี นายวีระ บางแบ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ร่วมกันมอบถังขยะติดเชื้อ เพื่อใช้รองรับขยะติดเชื้อจากครัวเรือนต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยมอบให้ตัวแทนของหมู่บ้าน คือสมาชิก อบต.และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ไปตั้งไว้ที่อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน หรือที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน ใช้รองรับขยะติดเชื้อ อาทิเช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK เข็มฉีดยา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง กำหนดออกจัดเก็บขยะติดเชื้อทุกวันที่ 25-30 ของทุกเดือน และนำส่ง รพ.สต.เนินแจง เพื่อนำส่งไปทำลายตามหลักวิชาการต่อไป
            3. การทำเสวียนไม้ไผ่
            นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วย นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี นางเมธาพร ชมภู่ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุทัยธานี นายวีระ บางแบ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง นายวิทวัส เจนทัน กำนันตำบลเนินแจง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ผู้ใหญ่บ้านในเจตตำบลเนินแจง ร่วมกันทำเสวียน เพื่อรองรับขยะเปียก ใบไม้ กิ่งไม้ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน  ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยทำเสวียนล้อมต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 จุด หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 14.34 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/67

ลำดับภาพที่ 2/67

ลำดับภาพที่ 3/67

ลำดับภาพที่ 4/67

ลำดับภาพที่ 5/67

ลำดับภาพที่ 6/67

ลำดับภาพที่ 7/67

ลำดับภาพที่ 8/67

ลำดับภาพที่ 9/67

ลำดับภาพที่ 10/67

ลำดับภาพที่ 11/67

ลำดับภาพที่ 12/67

ลำดับภาพที่ 13/67

ลำดับภาพที่ 14/67

ลำดับภาพที่ 15/67

ลำดับภาพที่ 16/67

ลำดับภาพที่ 17/67

ลำดับภาพที่ 18/67

ลำดับภาพที่ 19/67

ลำดับภาพที่ 20/67

ลำดับภาพที่ 21/67

ลำดับภาพที่ 22/67

ลำดับภาพที่ 23/67

ลำดับภาพที่ 24/67

ลำดับภาพที่ 25/67

ลำดับภาพที่ 26/67

ลำดับภาพที่ 27/67

ลำดับภาพที่ 28/67

ลำดับภาพที่ 29/67

ลำดับภาพที่ 30/67

ลำดับภาพที่ 31/67

ลำดับภาพที่ 32/67

ลำดับภาพที่ 33/67

ลำดับภาพที่ 34/67

ลำดับภาพที่ 35/67

ลำดับภาพที่ 36/67

ลำดับภาพที่ 37/67

ลำดับภาพที่ 38/67

ลำดับภาพที่ 39/67

ลำดับภาพที่ 40/67

ลำดับภาพที่ 41/67

ลำดับภาพที่ 42/67

ลำดับภาพที่ 43/67

ลำดับภาพที่ 44/67

ลำดับภาพที่ 45/67

ลำดับภาพที่ 46/67

ลำดับภาพที่ 47/67

ลำดับภาพที่ 48/67

ลำดับภาพที่ 49/67

ลำดับภาพที่ 50/67

ลำดับภาพที่ 51/67

ลำดับภาพที่ 52/67

ลำดับภาพที่ 53/67

ลำดับภาพที่ 54/67

ลำดับภาพที่ 55/67

ลำดับภาพที่ 56/67

ลำดับภาพที่ 57/67

ลำดับภาพที่ 58/67

ลำดับภาพที่ 59/67

ลำดับภาพที่ 60/67

ลำดับภาพที่ 61/67

ลำดับภาพที่ 62/67

ลำดับภาพที่ 63/67

ลำดับภาพที่ 64/67

ลำดับภาพที่ 65/67

ลำดับภาพที่ 66/67

ลำดับภาพที่ 67/67
<<
>>
X
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 081-280-2174
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5698-1102 หรือ 0-5698-1109
อบต.เนินแจง
อบต.เนินแจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-981-102 โทรสาร : 056-981-109
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
จำนวนผู้เข้าชม 10,222,373 เริ่มนับ 11 ต.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10