หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง *โครงการดีเด่น*  
 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ต่วนเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง มอบให้นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง นางสาววชิราภรณ์ เชี่ยวธัญญกิจ ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานส่วนตำบลสำนักงานปลัด อบต. ร่วมลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง *โครงการดีเด่น* ต่อกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกต้องตามหลัก 3Rs

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 17.53 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 101 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย