หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561   6 ก.พ. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   5 ก.พ. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   5 ก.พ. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกองอำนวยการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เรื่องห้ามการเผาทุกชนิดเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562   3 ก.พ. 2562 192
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เก็บวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง   1 ก.พ. 2562 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เก็บวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง   29 ม.ค. 2562 29
หลักประกันสุขภาพ   ตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   22 ม.ค. 2562 91
หลักประกันสุขภาพ   เชิญชวน รณรงค์ และส่งเสริมการใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก และ กล่องโฟม ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง   22 ม.ค. 2562 79
หลักประกันสุขภาพ   สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (L8482) ประจำปีงบประมาณ 2561    22 ม.ค. 2562 89
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561    22 ม.ค. 2562 78
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 54