หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ  16 ธ.ค. 2553 2446
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.เนินแจง เรื่องใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)  9 ธ.ค. 2553 4823
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.เนินแจง เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2553  9 ธ.ค. 2553 6148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง  29 พ.ย. 2553 2550
ข่าวสรรหาบุคลากร   แบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนิงแจง  6 ต.ค. 2553 4715
ข่าวสรรหาบุคลากร   ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินแจง  6 ต.ค. 2553 3003
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินแจง ปี 2553 - 2554  6 ต.ค. 2553 2231
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำไตรมาสที่ 3  6 ต.ค. 2553 3923
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำไตรมาสที่ 2  6 ต.ค. 2553 3938
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำไตรมาสที่ 1   6 ต.ค. 2553 4806
<< หน้าแรก...     50      51      52      53     (54)     55