หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น  6 ก.ย. 2554 4806
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  6 ก.ย. 2554 5835
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   17 ส.ค. 2554 5214
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)  15 ส.ค. 2554 4785
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  11 ส.ค. 2554 5364
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมติดตามการดดำเนินงาน SMBG กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเนินเเจง  9 ส.ค. 2554 6293
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  1 ส.ค. 2554 5089
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง  5 ก.ค. 2554 5240
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555- 2557 )  22 มิ.ย. 2554 4291
ข่าวสรรหาบุคลากร   จำนวนสมาชิกกองทุน  26 เม.ย. 2554 2899
<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)     74      75