หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์     31 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  24 มี.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 จังหวัดอุทัยธานี  21 มี.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563   3 มี.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ประจำปีการศึกษา 2563  14 ก.พ. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  5 ก.พ. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมทานข้าวร่วมกันประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  5 ก.พ. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  28 ม.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ  6 ธ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง   6 ธ.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36