หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจที่ดินของจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2564  16 ก.พ. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  28 ม.ค. 2564 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คำสั่งการรักษาราชการแทน  14 ม.ค. 2564 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  14 ม.ค. 2564 144
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี  8 ม.ค. 2564 379
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลเนินแจง  18 ธ.ค. 2563 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  9 ธ.ค. 2563 198
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลองกำจัดผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  5 ธ.ค. 2563 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค. 2563 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  2 ธ.ค. 2563 126
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40