หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันอาสาฬหบูชา  5 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  29 มิ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียนเชิญร่วมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563  26 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย  25 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   #ไทยรู้สู้โควิด  25 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  25 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3  22 มิ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว้นระยะห่างแค่ร่างกาย แต่ใจต้องใกล้กัน โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing)  4 มิ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางสื่อสาร social media ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง  4 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1 มิ.ย. 2563 62
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38