หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลเนินเเจง ประจำไตรมาศที่ 4  11 ต.ค. 2554 4478
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลเนินเเจง ประจำไตรมาศที่ 3  10 ต.ค. 2554 3960
ข่าวประชาสัมพันธ์   lสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลเนินเเจง ประจำไตรมาศที่ 2   10 ต.ค. 2554 4350
ข่าวประชาสัมพันธ์   lสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลเนินเเจง ประจำไตรมาศที่ 1  10 ต.ค. 2554 4328
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   21 ก.ย. 2554 4367
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   6 ก.ย. 2554 4308
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น  6 ก.ย. 2554 4307
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  6 ก.ย. 2554 5316
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   17 ส.ค. 2554 4697
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)  15 ส.ค. 2554 4258
<< หน้าแรก...     31      32      33      34     (35)     36      37