หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561   22 ม.ค. 2562 81
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาศ 2 ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2561   6 ก.ค. 2561 87
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาศ 1 ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2561   7 พ.ค. 2561 104
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง   2 พ.ค. 2561 88
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการกองทุุนหลักประกันสุขภาพ   19 ม.ค. 2560 189
หลักประกันสุขภาพ   แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   21 ธ.ค. 2559 266
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทันุหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินเเจง ประจำปีงบประมาณ 2559   6 ธ.ค. 2559 174
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาศ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559   6 ธ.ค. 2559 188
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาศ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559    14 ก.ย. 2559 185
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาศ 2 ประจำปีงบป    3 มิ.ย. 2559 393
   1     (2)     3      4      5