หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.ทัพหลวง   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563   5 พ.ย. 2564 300
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง      19 ต.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง      19 ต.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง   เยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่ถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านพักอาศัยของตนเอง   19 ต.ค. 2564 46
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง   การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)   19 ต.ค. 2564 28
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานสัก   #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564   19 ต.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไผ่   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564   19 ต.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ทองหลาง   ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน กลุ่มสวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย   19 ต.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม   19 ต.ค. 2564 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5,347