หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองขาหย่าง   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563    10 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2563   10 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)   10 เม.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ค่ะ   10 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองฉาง   ประกาศ กำหนดการปิด-เปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองฉาง ประจำปี พ.ศ.2563   10 เม.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯ   10 เม.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลางดง   แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง   10 เม.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ   9 เม.ย. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ   9 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562   9 เม.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3600