หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   tast   22 ก.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดซื้อปั๊มมิตซู 2 นิ้ว 3 แรง หน้าแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมย้ายถังประปา หมู่ที่ 22 บ้านบึงต้น ตำบลไผ่เขียว   22 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบ่มกล้วย   โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก   22 ก.ค. 2562 15
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบ่มกล้วย   โครงการแห่เทียนเข้าพรรณษา ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ก.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าอ้อ   ประกาศผู้ชนะจ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศพด.บ้านป่าอ้อประจำเดือนกรกฎาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด ครุภัณฑ์ 479610028 จำนวน 1 เครื่อง    22 ก.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.อุทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3040