หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านทุ่งนาสวน   26 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อุทัยเก่า   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2564   26 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อุทัยเก่า   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2564   26 ต.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.อุทัยเก่า   การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่า เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 ต.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.อุทัยเก่า   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ วัดหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี   26 ต.ค. 2563 4
กิจการสภา อบต.หนองหลวง   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563    26 ต.ค. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลางดง      26 ต.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.อุทัยเก่า   ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี   26 ต.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกลางดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561   26 ต.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.สะแกกรัง   กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563   26 ต.ค. 2563 13
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 4,240