หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.หนองฉาง   ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ   6 พ.ย. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด(ชนิดถุง) ภาคเรียนที่2/2562 (เปิดเทอม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงกำหนดฯ   6 พ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด(ชนิดถุง) ภาคเรียนที่2/2562 (เปิดเทอม) ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงกำหนดฯ   6 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   6 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   6 พ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจีดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   6 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (การกันเงินรายจ่ายไว้เบิกเหลี่ยมปี-กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)   6 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลอุทัยเก่า เรื่องรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   6 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายชวน - บ้านนายสวาท (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)   6 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตตำบลน้ำซึม จำนวน 1 ราย   6 พ.ย. 2562 3
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 3315