หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สุขฤทัย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้อย หมู่ที่ 2 ถึง บ้านชุมทอง หมู่ที่ 12   23 ธ.ค. 2558 339
ข่าวกิจกรรม อบต.ทองหลาง   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   23 ธ.ค. 2558 295
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเนินคีรี   23 ธ.ค. 2558 246
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเนินคีรี   23 ธ.ค. 2558 266
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างการจัดเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion Wall) สายบ้านป่าบัว-บ้านไร่พริก หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว   23 ธ.ค. 2558 254
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างการจัดเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion Wall) สายบ้านป่าบัว-บ้านไร่พริก หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว   23 ธ.ค. 2558 336
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองขาหย่าง   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ได้จัดทำโครงการ 7 วันอันตรายเทศกาลช่วงวันหยดต่อเนื่อง   23 ธ.ค. 2558 496
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองขาหย่าง   เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดหนองพลวง   23 ธ.ค. 2558 309
ข่าวกิจกรรม อบต.ประดู่ยืน   วันลอยกระทง 25 พฤศจิกายน 2558   23 ธ.ค. 2558 636
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินแจง   ผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558   22 ธ.ค. 2558 77
<< หน้าแรก...     2746      2747      2748      2749     (2750)     2751      2752      2753      2754     ....หน้าสุดท้าย >> 3432