หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.อุทัยธานี   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มประกาศยกเลิกประมูลงานจ้างก้วยระบบอิเล็กทืรอกนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านมะนาวหวาน   26 มี.ค. 2558 289
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.อุทัยธานี   เทศบาลตำบลพลวงสองนางประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย   26 มี.ค. 2558 221
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.อุทัยธานี   องค์การบริหารส่วนตำบลว้านไร่ประกาศสอบราคาจ้า่งโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง จำนวน 2 โครงการ   26 มี.ค. 2558 221
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.อุทัยธานี   เทศบาลตำบลทัพทันประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งมุ่้งลวดผนังและประตูรอบโรงอาหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก   26 มี.ค. 2558 250
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.อุทัยธานี   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่างประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างถนนดินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง   26 มี.ค. 2558 222
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกลางดง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะกรุษ ถนนสายบ้านตลุกหมู หมู่ที่ 4 – บ้านตะกรุษ หมู่ที่ 10    25 มี.ค. 2558 387
ประกาศสอบราคา อบต.เมืองการุ้ง   ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัด    25 มี.ค. 2558 309
ประกาศสอบราคา อบต.เมืองการุ้ง   ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.เมืองการุ้ง   25 มี.ค. 2558 334
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.อุทัยธานี   ประกาศ อบต.ทุ่งโพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   24 มี.ค. 2558 230
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.อุทัยธานี   ประกาศ อบต.ทุ่งโพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ครั้งที่3)   24 มี.ค. 2558 225
<< หน้าแรก...     2747      2748      2749      2750     (2751)     2752      2753      2754      2755     ....หน้าสุดท้าย >> 3198