หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานสัก   ประมวลภาพ โครงการสัมมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    29 ก.พ. 2559 400
ข่าวกิจกรรม ทต.เมืองการุ้ง   ประชุมชี้แจงข้อเรียกร้องรุกล้ำเขตทางหลวง โดย นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอบ้านไร่   26 ก.พ. 2559 737
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินแจง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้รับความคิดเห็นและสื่อสังคมออนไลน์   26 ก.พ. 2559 262
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนา   25 ก.พ. 2559 297
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อุทัยเก่า      25 ก.พ. 2559 327
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประชาสัมพันธ์ราคาลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแยกหน้าบ้านนางมุกดา ถึงบริเวณเขตบ้านนางสงบและเขตหลังฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี   25 ก.พ. 2559 567
ข่าวกิจกรรม ทต.พลวงสองนาง   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลพลวงสองนนาง โครงการจัดอบรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   25 ก.พ. 2559 392
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งโพ   ประกาศประชาสัมพันธ์สภา อบต.ทุ่งโพ   25 ก.พ. 2559 81
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หาดทนง   กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมีนาคม 2559   25 ก.พ. 2559 488
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองหลวง   ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง   24 ก.พ. 2559 289
<< หน้าแรก...     2754      2755      2756      2757     (2758)     2759      2760      2761      2762     ....หน้าสุดท้าย >> 3484