หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรอบ   กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศนื วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดบึงแห้ง บ้านบึงแห้ง ม.6 ต.น้ำรอบ   15 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรอบ   กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานสัก   องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต    15 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานสัก   องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก   15 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งพง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งพง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2562-เดือนกันยายน 2562) ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งพง   พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   15 ต.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านโค้งตาคลี (สายทางบ้านโค้งตาคลี - บ้านหนองบำหรุ) ตำบลไผ่เขียว   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานสัก   ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   15 ต.ค. 2562 2
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 3260