หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   21 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 จำนวน 4,593 โด๊ส   21 ก.พ. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง   การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน (วันที่สอง)   20 ก.พ. 2563 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2563 6
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขฤทัย   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม   20 ก.พ. 2563 9
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขฤทัย   พบปะเยี่ยมเยียนคุณแม่วัยใสและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสุขฤทัย   20 ก.พ. 2563 9
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขฤทัย   โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะชุมชน   20 ก.พ. 2563 8
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขฤทัย   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานีเข้าพบปะเยี่ยมเยียนองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   20 ก.พ. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   ประกาศ   20 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   ประกาศการจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาบางแกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2563 4
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 3496