หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม สถ.จ.อุทัยธานี   ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่5/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี   18 พ.ย. 2558 317
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสรวง   โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองฉาง "ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   18 พ.ย. 2558 586
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลุมเข้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตสาย 8) หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเข้า   18 พ.ย. 2558 268
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกหม้อ   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   18 พ.ย. 2558 264
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.อุทัยธานี   ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ   18 พ.ย. 2558 234
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าอ้อ   ยกเลิกประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ   18 พ.ย. 2558 272
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉาง   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)   18 พ.ย. 2558 344
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านบึง   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   18 พ.ย. 2558 442
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านบึง   กำหนดวันเวลาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   18 พ.ย. 2558 318
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559   18 พ.ย. 2558 277
<< หน้าแรก...     3247      3248      3249      3250     (3251)     3252      3253      3254      3255     ....หน้าสุดท้าย >> 3,887