หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   20 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   ประกาศการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผงแร่ธรรมชาติก าจัดกลิ่นและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2563 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดทนง   ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อประเมินและวางแผนการให้ความช่วยเหลือต่างๆ   20 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสรวง   โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประจำปีงบประมาณ 2563   20 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สุขฤทัย   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโคงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองวัดสุวรรณบรรพต ม.13   20 ก.พ. 2563 5
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดทนง   ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4   20 ก.พ. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.อุทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดทนง   ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี   20 ก.พ. 2563 4
กิจการสภา อบต.หนองไผ่   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562   20 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ 5-บ้านเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 3   20 ก.พ. 2563 2
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 3496