หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) กองช่าง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง   การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม *ตู้น้ำหยอดเหรียญ*   23 ส.ค. 2562 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกหม้อ   โครงการคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน   23 ส.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านลานคา   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขฤทัย   โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามแนวพระราชดำริ   23 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประกาศกำหนเราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังหิน-บ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ 5 (ปรับปรุงผิวทางลาดยางเป็น คสล.)   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ(สวิทซ์เเสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 2
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 3139