หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ตลุกดู่   ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4    22 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นพนักงานโครงการตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ    22 ต.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านพานา AA จำนวน 1 กล่อง และถ่านพานา AAA จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับใช้ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยผุ่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนขวาง   ประกาศกำหนดการตรวจการจ้างโครงการขุดลอกสระดอนซาก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขวาง   22 ต.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไผ่แบน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน   22 ต.ค. 2563 13
ข่าวกิจกรรม อบต.เขากวางทอง   การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)   22 ต.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ตลุกดู่   กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   22 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยคต   ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   22 ต.ค. 2563 18
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 4,240