หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
พริกแกง
  พริกแกง
 
ราคา : กิโลกรัมละ 60 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านตานาด
จำนวนผู้เข้าชม : 6860 ท่าน
 
พรมเช็ดเท้า
  พรมเช็ดเท้า
 
ราคา : 20-50 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มทอพรมบ้านบุญลือ
จำนวนผู้เข้าชม : 770 ท่าน
 
ผลิตภัณฑ์มีดและหัวเข็มขัด
  ผลิตภัณฑ์มีดและหัวเข็มขัด
 
ราคา : มีตั้งแต่ 800 - 10,000 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มกรรไกร มีดและหัวเข็มขัด
จำนวนผู้เข้าชม : 1491 ท่าน
 
  (1)     2