หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน (เมย.-กย.63) LPA [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2      3