หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4